Afgelopen dinsdagavond, 9 april, was het zo ver. De eerste gezamenlijke informatieavond voor alle ouders van IKC Driemaster was een feit.

In de bijeenkomsten van onze eigen IKC raad is er het afgelopen jaar regelmatig overleg geweest hoe wij samen met ouders meer en beter kunnen optrekken bij de ontwikkeling van de kinderen.

Een informatieavond met als onderwerp “in verbinding” leek ons een hele mooie eerste stap. Anton Hoelandt, lid van onze IKC-raad en Esther Regtop van “gedragpunt” hebben deze avond samen voorbereid en verzorgd.

Wij mochten ons deze avond verheugen op de aanwezigheid van een enthousiaste groep ouders en zij hebben in een kleine anderhalf uur heel veel informatie gekregen. Na afloop was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen of napraten over het onderwerp, dit onder het genot van een kopje koffie of thee.

Hier bij willen wij alle aanwezige ouders danken voor hun belangstelling en Esther en Anton voor hun prima verzorgde informatie over “in verbinding staan met je kind”.

Wij willen graag in de toekomst meer van dit soort avonden gaan organiseren en wellicht dat wij u dan een volgende keer weer of ook mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

IKC raad van IKC Driemaster