Letterfeest Groep 3

Donderdag 30 januari stond in het teken van ons letterfeest. We hebben een drukke maar leuke dag gehad. We hebben gekleurd, spelletjes in de gymzaal op school gedaan, gerekend met letters, woordjes gemaakt met letterkoekjes, muziekles en we hadden een...

Liefde in de lucht bij het kinderdagverblijf

Wat een liefde in de lucht bij het kinderdagverblijf…… De afgelopen weken hebben we maar liefst 2 bruiloften gevierd bij het kinderdagverblijf. Djanae en pedagogisch medewerker Sujatha gaven elkaar op 31 december het ja woord en Vinz en pedagogisch...

Onderwijs 30 en 31 januari

Beste ouders en verzorgers, Zoals jullie weten hebben de bonden opnieuw opgeroepen tot een staking op 30 en 31 januari.Het team van IKC Driemaster heeft besloten niet deel te nemen aan deze staking en uw kind zal dus op deze twee dagen gewoon les krijgen. Er is een...

Nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek!

Het thema dit jaar was ‘Dichtbij ieder kind’. Een deel van de opbrengst van de kinderpostzegelverkoop ging naar de 8500 Nederlandse kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang zitten. Kinderpostzegels zette in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een...

Kunstmarkt 13 december

Vrijdag 13 december was het dan zo ver; de afsluiting van ons thema “Kunst” was een feit. Alle kinderen van de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en de afdeling onderwijs konden aan hun ouders en andere belangstellenden laten zien waar ze de afgelopen weken mee...

Kerstmarkt 13 december

Vrijdag 13 december organiseren wij voor alle groepen van het IKC tussen 17:00-18:30 uur een Kerstmarkt in de klassen en de speelzaal . Er worden tijdens de markt door de kinderen gemaakte kunstwerken voor 0,50 verkocht. De kinderen van de BSO zijn al druk met het...