Pedagogisch beleid

Vanuit de wet- en regelgeving moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleid hebben.

Vanuit de wet- en regelgeving moet elke kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleid hebben. Het kinderopvanggedeelte van IKC Driemaster valt onder de professionele organisatie SKDH, die aan kinderen vanaf 0 jaar tot zij de basisschool verlaten een emotioneel veilige, rijke speel- en leeromgeving biedt.

Ouders brengen hun kinderen om diverse redenen naar ons IKC. Dat kan zijn in verband met werk of studie van (één van de) ouders maar ook omdat een kind in een kindergroep heel andere dingen leert dan thuis. Een kind ontmoet meerdere verzorgers, vriendjes en vriendinnetjes in een speciaal daarvoor ingerichte omgeving en deze ervaringen leveren een belangrijke bijdrage aan zijn ontwikkeling.

Kinderen kunnen zich in ons IKC naar hartenlust ontwikkelen. Op hun eigen authentieke wijze kunnen zij ondernemend en initiatiefrijk zijn (of worden). Bovendien maken kinderen in groepen al vroeg kennis met democratische waarden en normen. Daarbij zijn voor ons belangrijke waarden als ‘respectvol omgaan met jezelf, de ander en de omgeving’ richtinggevend.

4 pedagogische opvoedingsdoelen vanuit de kinderopvang

Voor de pedagogische onderbouwing van ons pedagogisch beleid zijn de vier pedagogische opvoedingsdoelen van Professor J.M.A. Riksen-Walraven leidend. Deze vier opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.

Zij omschrijft de opvoedingsdoelen voor kinderen in gezin en kinderopvang als volgt:
1. Het bieden van emotionele veiligheid
2. Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competenties
3. Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competenties
4. Het bieden van kansen om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van de samenleving eigen te maken; ‘socialisatie’.

Link naar pedagogisch beleid: https://skdh.nl/voor-ouders/pedagogisch-beleid/