Samenwerking met ouders

Ouders zijn de belangrijkste partner van het IKC

Een open en betrokken samenwerking met ouders is de basis voor een warme en opbouwende relatie met een kind. Dat begint bij een vriendelijke begroeting en bij de uitwisseling tijdens het dagelijks breng-/haalgesprek. Om contacten geordend te laten verlopen hebben we vaste momenten (dagelijks, periodiek, formeel en informeel) waarop ouders/verzorgers en medewerkers contact hebben. Meer informatie over oudergesprekken kunt u vinden in het menu Voor ouders.

Verbinden leefwereld thuis en IKC kinderopvang

Naast de informatie van ouders over hun kind aan de IKC-medewerker, kunnen ouders ook aan de IKC-medewerker vragen waar het kind de hele dag mee bezig geweest is en met wie het vaak speelt. Overleggen en afstemmen verbindt de leefwereld van thuis met de leefwereld op de kinderopvang voor zowel ouders als kinderen. Kinderen en ouders vinden zo een eigen plek in de groep. Het proces van elkaar leren kennen, het vertrouwd raken met een bepaalde gang van zaken in de organisatie, weten waar je iets kunt vinden en opbergen. Door die aandacht weten ouders en kinderen dat ze welkom zijn.