Wat is een Integraal Kindcentrum (IKC)?

Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team in één locatie met één aansturing.

Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team in één locatie met één aansturing’. Bij IKC Driemaster worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. We bieden natuurlijk opvang en onderwijs, maar ook muziek, dans, spel en sport.

We vormen één plek waar kinderen een groot deel van hun dag doorbrengen. Samen met de ouders werkt het team aan een positief pedagogisch klimaat waarin ieder kind maximale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Bekijk onderstaand filmpje om een beeld te krijgen van wat een IKC inhoudt.