Samenwerking

Ouders zijn de belangrijkste partner van het IKC, want ouders kennen hun kind en zijn/haar ontwikkeling al vanaf de geboorte.

Partner in opvoeding

Ouders zijn de belangrijkste partner van het IKC, want ouders kennen hun kind en zijn/haar ontwikkeling al vanaf de geboorte. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de IKC-medewerkers van de verticale en peutergroep vertellen wat de voeding- en slaapgewoonten en persoonlijke rituelen zijn.

IKC-medewerkers van zowel de kinderopvang als het onderwijs, willen graag weten waarvoor het kind zich thuis interesseert en waarmee het zich thuis graag bezighoudt. Juist in de wenperiode helpt deze informatie van ouders de IKC-medewerker het kind in de groep te begrijpen en te ondersteunen.