Verlofaanvragen onderwijs

Verlofaanvragen onderwijs

In sommige gevallen kan het zijn dat u voor uw kind (alleen basisonderwijs) extra verlof wilt aanvragen.

U kunt dit aanvragen door dit formulier in te vullen en in te leveren bij de directeur van IKC Driemaster.

Privacy onderwijs

Privacy pagina Sarkon

IKC Driemaster, afdeling onderwijs, valt onder stichting Sarkon.

Via bovenstaande link komt u op de privacy pagina van stichting Sarkon.

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Stichting Sarkon vindt het belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. .

In ons privacyreglement/verklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Zo is inzichtelijk:

* welke persoonsgegevens wij verwerken;

* met welk specifiek doel wij dit doen;

* of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.