Beste ouders/verzorgers,

Onderstaande informatie kregen wij toegestuurd door de GGD Hollands Noorden en willen wij graag met u delen:

Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij ouders, scholen en andere organisaties. GGD Hollands Noorden ontvangt dagelijks diverse vragen en geeft advies.

Nu nog geen maatregelen nodig:
Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben. Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun kind wel naar school of de kinderopvang moeten brengen. Of scholen en kinderdagverblijven die niet goed weten of een kind dat in China is geweest (of een ander gebied waar het coronavirus is vastgesteld) gewoon kan komen of juist misschien beter thuis kan blijven.

In Nederland is op dit moment (2 maart 2020) niet nodig om extra maatregelen te nemen op scholen en kinderopvang. Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden of weren niet nodig als kinderen geen klachten hebben. Kinderen kunnen dus gewoon naar school en naar de kinderopvang. Op het moment dat in onze regio een besmetting van het coronavirus voorkomt en maatregelen voor uw organisatie wel nodig zijn, wordt u daarin geadviseerd.

Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?:
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
• Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep
en afdrogen met een papieren handdoek.
• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Meer informatie
Alle GGD ’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD.

Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van uw GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl). Via de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) zijn veel gestelde vragen voor kinderopvang te vinden. Zit uw vraag hier niet tussen? Kijk dan op de vraag- en antwoordlijst van het RIVM (www.rivm.nl) of neem contact op met het landelijke informatienummer via
0800 -1351.

Vriendelijke groet,

Directie IKC Driemaster