Kinderopvanggroepen

Kinderopvang 0-4 jaar

Kinderopvang 0-4 jaar

De kinderdagverblijfgroepen zijn gevestigd  in het kleine gebouw dat grenst aan het IKC-plein. De groepen zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 06.30–18.00 uur (op aanvraag ruimere openingstijden).

Er is een baby-dreumes groep waar kinderen van 0-2 jaar opgevangen worden en een peutergroep, waar kinderen van 2-4 jaar opgevangen worden.

U kunt kiezen voor een hele of halve dag opvang en tussen een contract van 40 of 52 weken.

Voor tarieven en kinderopvang toeslag zie onder “voor ouders” of de website van de belastingdienst onder kinderopvangtoeslag.

Op ons kinderdagverblijf bieden we kinderen van 0 tot 4 jaar een fijne plek waar ze zichzelf en de wereld om hen heen spelenderwijs kunnen ontdekken.

Link naar de locatie pagina van KDV IKC Driemaster: https://skdh.nl/kinderdagverblijf-ikc-driemaster/

De buitenruimte

De buitenruimte is ingericht met natuurlijk spelmateriaal zoals planten, houtsnippers en een zandbak. Voor de baby’s is er een apart gedeelte met gras waar ze veilig en op een zachte ondergrond ‘de wereld’ kunnen ontdekken. Ook is er een moestuintje dat de kinderen van de peutergroep en de kinderen van groep 7 en 8 samen onderhouden.

IKC Driemaster Den Helder - Kinderopvang 

VVE (voor- en vroegschoolse educatie )

Op de baby-dreumes- en peutergroep werken we met een VVE-programma, “Startblokken” genaamd. Bij deze methode wordt de (taal)ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze gestimuleerd. Er wordt gewerkt met thema’s. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor de kinderen geboeid raken en geconcentreerd bezig kunnen zijn met het onderwerp.

Klik hier als u meer wilt weten over Startblokken (pdf)

Muziek voor peuters

Voor de peuters komt er twee maal per week een vakdocent muziek geven aan de kinderen. Aansluitend bij hun niveau wordt muziek, ritme, klank en taal aangeboden. Zowel de kinderen als de medewerkers beleven hier ontzettend veel plezier aan.