Beste ouders en verzorgers,

Zoals jullie weten hebben de bonden opnieuw opgeroepen tot een staking op 30 en 31 januari.Het team van IKC Driemaster heeft besloten niet deel te nemen aan deze staking en uw kind zal dus op deze twee dagen gewoon les krijgen.
Er is een nieuwe CAO waar vorige week door de leden van de PO-raad op is ingestemd. Zijn de problemen daarmee opgelost? Nee, nog lang niet! Er moet meer gebeuren. Het lerarentekort en de werkdruk moeten echt aangepakt gaan worden. Wij zijn van mening dat onze standpunten niet goed tot zijn recht komen in de komende staking.
De PO-raad gaat opnieuw in gesprek met het ministerie. De inzet is dat de huidige extra middelen voor vermindering van de werkdruk in de nieuwe kabinetsperiode structureel worden.
Wij willen eerst deze gesprekken afwachten alvorens wij ons bezinnen om bij een eventuele nieuwe oproep tot staking aan te sluiten.
Wij zijn trots op ons team dat, ondanks de genoemde extra belasting, het werk met passie, energie en betrokkenheid uitvoert.

Team IKC Driemaster