Doorgaande leerlijn

Binnen IKC Driemaster wordt de ontwikkeling van de kinderen van baby tot puber in één doorgaande lijn gevolgd.

Een doorgaande lijn betekent dat uw kind gedurende zijn (IKC-)loopbaan een continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Dit betreft zowel de jaren die hij/zij doorbrengt in de voorschoolse periode (baby-dreumes- of peutergroep), tijdens schooltijd of op de buitenschoolse opvang, als tijdens de overstap naar een andere school.

Warme overdracht

Om goed aan te kunnen sluiten bij het kind, zorgen wij voor een warme overdracht, zodat de begeleidings- en onderwijsaanpassingen, die blijkbaar goed werken bij een kind, voortgezet kunnen worden.

Ieder kind is uniek

Afhankelijk van mogelijkheden van afstemming op individueel niveau van een kind, wordt het aanbod van de diverse ontwikkelingsgebieden en/of vakken aangepast aan het individuele niveau van het kind. Dit geldt bij de overstap van de ene groep naar de volgende groep, en eventueel bij de overstap naar een andere school of naar het voortgezet onderwijs.