IKC-lab

IKC Driemaster is het tweede IKC in Nederland dat praktijk en opleiding bij elkaar brengt in een IKC-lab.

Het IKC

In een Integraal Kindcentrum wordt er gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. In een IKC werkt iedereen op gelijkwaardige basis samen in één team, onder één leiding. Opvang, onderwijs en zorg zijn geen losstaande voorzieningen meer, maar vormen één plek waar kinderen een groot deel van hun dag doorbrengen. Samen met de ouders werkt het team aan een positief pedagogisch klimaat waarin ieder kind maximale kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Wat wordt er gevraagd van de IKC-medewerker in de toekomst?

Medewerkers op een IKC werken in multidisciplinaire teams: ieder met een eigen professionele achtergrond, maar voldoende bekend met elkaar om op gelijkwaardige basis te kunnen samenwerken. Een medewerker is niet alleen goed in zijn of haar eigen vak (opvang, onderwijs, zorg), maar bezit ook een aantal vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking in een IKC. Het vraagt creativiteit, flexibiliteit, goed kunnen samenwerken, kritisch denken en verwoorden van je mening, reflecterend vermogen, onderzoekende houding, oplossingsgericht denken, sterke communicatieve vaardigheden, kunnen omgaan met verschillen en in staat om nieuwe kennis en middelen in te zetten. Dat is nogal wat! Hoe leer je dat?

Een IKC-lab: een proeftuin om te leren van en met elkaar

In een IKC komen de praktijk en de opleiding bij elkaar. Daar kunnen de toekomstige professionals zich goed voorbereiden op de veranderende beroepspraktijk; die van een IKC. De verschillende vaste professionals en professionals in opleiding (de studenten) dragen vanaf het begin de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimaal pedagogisch-didactisch klimaat. Een praktijk die uitdaagt tot onderzoeken en leren.

Opleidingen worden gevoed met nieuwe ervaringen, zo werken we mee en aan ‘andere’ professionals die nog beter zijn toegerust voor het werken in de veranderende wereld van onderwijs, welzijn, opvang en zorg.  

Ons IKC-lab is een samenwerking van Hogeschool iPabo Alkmaar-Amsterdam, ROC Kop van Noord-Holland, Sarkon en SKDH.

Vier opleidingen komen samen en bieden perspectief

Studenten van MBO- en HBO-opleidingen maken kennis met elkaar en leren van en met elkaar in de authentieke setting van ons IKC.

Studenten worden begeleid door ervaren professionals uit de betrokken organisaties en de docenten van de eigen opleidingen. Zij leren in hun stageperiode gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en de verschillende deskundigheid, zij leren samenwerken en elkaars expertise waarderen. Het IKC-lab levert op deze wijze een bijdrage aan het vorm en inhoud geven van een nieuwe beroepsgroep: die van IKC-medewerker. IKC Driemaster heeft het tweede IKC-lab van Nederland.