Visie en Kernwaarden

Samen talenten ontdekken, ontwikkelen en ontplooien met passie en plezier.

Onze visie

Het Integraal Kindcentrum Driemaster biedt kinderen van nul tot dertien jaar een plaats waar zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Binnen een op ieder kind afgestemd pedagogisch leerklimaat met gedreven professionals, gaan spelen en leren hand in hand.

De visie binnen het IKC kenmerkt zich door het centrale uitgangspunt dat ieder kind uniek is. We benaderen de kinderen ook als zodanig en richten ons op de mogelijkheden en kansen die het individuele kind in zich draagt. Ieder kind heeft het recht om zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier te ontwikkelen.

We willen ieder kind hierbij de maximale ondersteuning bieden. ‘De groep’ wordt gezien en gebruikt als de ultieme plek om het kind voor te bereiden op zijn eigen rol in de maatschappij. Het kind en de groep staan in de gehele periode dat het kind ons IKC bezoekt centraal en er wordt vanuit het kind en de groep gehandeld.

Elk onderdeel van ons IKC (voorschoolse periode, schoolperiode en buitenschoolse opvang) doet dit op een passende wijze die steeds in de lijn ligt van de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast kenmerkt ons IKC zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.

Onze kernwaarden

“Samen talenten ontdekken, ontwikkelen en ontplooien met passie en plezier.”

We creëren een rijke leer- en ontwikkelomgeving waarin we elkaar uitnodigen en uitdagen. We gaan daarbij uit van het meervoudig intelligent zijn van elk individu. En bieden het kind, de ouder en elkaar scholing, sturing en coaching die aansluiten bij behoeften en interesses.

We geven elkaar de ruimte om ontdekkend –formeel en informeel– te leren. We geven het kind en elkaar de vrijheid en het vertrouwen om op eigen tempo en niveau te ontwikkelen.

Om de buitenwereld vol (zelf)vertrouwen tegemoet te treden geven wij de kinderen gedurende hun verblijf in het IKC de ruimte om ervaringen op te doen en vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen. Het vol passie en met veel plezier ontwikkelen op eigen niveau en in eigen tempo staat hierbij centraal.

 “Ik ben ik, jij bent jij, we zijn samen en houden rekening met elkaar”.

Wij respecteren elkaar: in wie jij bent en in wie wij zijn. Vanuit wederzijds respect staan we open voor de ander; het kind, de ouder en collega’s. Zonder (voor)oordeel waarderen we de ander zoals die is. We stellen ons beschikbaar, hartelijk en toegankelijk op waardoor iedereen zich op zijn gemak voelt en zichzelf mag en kan zijn.

We vragen om hulp en bieden hulp als de ander daarom vraagt. Een vaste dagstructuur, rituelen, enthousiasme, humor en gedrevenheid in het vak dragen bij aan een veilige emotionele en fysieke omgeving om te ontdekken en te groeien.