Waar staan we voor?

IKC Driemaster biedt de kinderen een veilige leer- en leefomgeving waarin zij het beste in zichzelf naar boven kunnen halen, zodat zij zichzelf kunnen zijn.

Integraal Kindcentrum Driemaster wil (het kind) kansen bieden om zo;

 “het beste in jezelf naar boven te halen, zodat jij kunt zijn wie je bent”

Veilige leer- en leefomgeving

De kinderen van het IKC worden ondersteund door een team dat in hen gelooft. Door de kinderen een veilige leer- en leefomgeving te bieden, ontwikkelen ze lef en durf om naar buiten te treden en hun (leef) wereld te verruimen.

In de vertrouwde en overzichtelijke speel- en leergemeenschap als ons IKC vinden wij het belangrijk dat de kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en oefenmomenten aangeboden krijgen die hierin ondersteunend zijn.

Fouten worden benaderd als leermoment

“Ik heb niet gefaald. Ik heb gewoon 10.000 manieren gevonden die niet werken!” (Edison)

Bij onderzoeken en je ontwikkelen hoort ook het maken van fouten. Het team begeleidt de kinderen waar mogelijk om deze in te zien en om te buigen naar positieve ervaringen. Door een veilige sfeer te creëren waarin fouten maken gezien wordt als een leermoment, zal het kind dit ook positief ervaren.

Laat zien wie je bent

Vanuit betrokkenheid en intrinsieke motivatie kan elk kind zich op verschillende manieren uiten, denk hierbij aan muziek, een hut bouwen, een schilderij of werkstuk maken, sport en spel, toneel etc. In de activiteiten kunnen de kinderen zichzelf laten zien en zichzelf presenteren aan de buitenwereld.

Leer de wereld om je heen kennen en maak het verschil

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een voor hen veilige omgeving kennis kunnen maken met verschillende personen, visies en overtuigingen. De kinderen ontwikkelen zich samen en nemen stappen naar buiten, met elkaar. Het (ontwikkelen van) zicht hebben op de maatschappij en hun plaats hierin staat centraal. Ook willen we laten zien dat je juist als kind een rol kunt spelen in de buurt en/of voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.