Wat biedt ons IKC?

IKC Driemaster is één voorziening waar opvang en onderwijs worden geboden.

IKC Driemaster biedt

  • hele en halve dagopvang, peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang (voor en na school) in één voorziening
  • één doorgaande lijn in de ontwikkeling van uw kind
  • één pedagogische en onderwijskundige visie door het hele IKC met de kernwaarden samenwerken, ontdekken, ontwikkelen, bewustzijn, vrijheid en verbondenheid
  • één team, één ouderbeleid, één aanspreekpunt