Op vrijdag 8 november kwamen de kinderen van de groepen 1, 2 en 3  met hun mooie lampionnen bij het kinderdagverblijf.  Ze zongen liedjes voor de kinderen en kregen natuurlijk allemaal wat lekkers mee.

Op maandag 11 november gaan de peuters bij de groepen 1, 2 en 3 zingen en dan gaan zij ook hun mooie lampion laten zien.

Op 11 november mogen alle kinderen van het IKC tussen 17:00-18:30 uur bij Kaylee, Natascha en Sujatha bij het kinderdagverblijf komen zingen.