Het team van IKC Driemaster (KDV, BSO en onderwijs) heeft vrijdag 7 juni tijdens de studiedag samen het afgelopen jaar als IKC geëvalueerd. Waar zijn we trots op, wat willen we graag nog beter doen? Met elkaar hebben we afspraken gemaakt voor komend jaar. Communicatie, de meerwaarde van het IKC en de thema’s zijn onderwerpen die we besproken hebben. Vervolgens zijn de 2 units aan de slag gegaan met de voorbereiding van het eerste thema voor komend jaar….Het eerste thema na de zomervakantie zal in het teken staan van de “Wereld”, een reis naar….  We kijken terug op een inspirerende ochtend!