Afspraken en regels

Om een fijne sfeer op school te waarborgen, gelden er een aantal regels en afspraken.

Op IKC Driemaster willen we ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Dit geldt voor kinderen, ouders en IKC-medewerkers. Om dit te bereiken zijn er een aantal regels en afspraken die gelden voor iedereen, op het plein en in het IKC.

Naast de afspraken en regels werken we door middel van kringgesprekken en gezamenlijke thema’s en vieringen aan het respectvol omgaan met elkaar en de onderlinge verdraagzaamheid.

Met elkaar hebben we een aantal afspraken gemaakt om een positief leefklimaat in en om het IKC te bevorderen. Dit zijn de volgende afspraken:

  • Omgang met elkaar: ’Ik ben ik, jij bent jij dat is waar, we houden rekening met elkaar.’
  • Omgang met het materiaal:’ We zorgen samen voor de spullen.’
  • Bewegen binnen het IKC en op het plein:
    (binnen) ‘Rustig lopen zonder storen, anderen hoeven je niet te horen.’
    (buiten op het plein): ‘Houd rekening met groot en klein.’

De IKC-medewerkers bespreken indien nodig met ouders/verzorgers welke afspraken en regels binnen de  specifieke groep gelden. Deze regels komen voort uit wet- en regelgeving, de organisatie van het IKC en uit het Pedagogisch Beleid.