Wennen en wenperiode

Tijdens de wenperiode kunnen het kind en de ouder rustig de tijd nemen om kennis te maken met de groep en de IKC-medewerkers.

Tijdens de wenperiode kan het kind en de ouder rustig de tijd nemen om kennis te maken met de groep. In deze periode wordt de basis gelegd voor de samenwerking tussen ouders en IKC-medewerkers.

De wenperiode

De wenperiode ziet er voor de kinderopvang anders uit dan voor het onderwijs.

Wennen in groep 1

Voordat  het kind officieel op school komt mag het 5 dagen of dagdelen wennen in de groep. De IKC-medewerker van groep 1 neemt ongeveer zes weken voordat het kind 4 jaar wordt telefonisch contact op met de ouder op om de wendagen af te spreken.

Wennen op de kinderopvanggroepen en de BSO

Voor de kinderopvanggroepen hebben we een wenprocedure vastgelegd, deze is te vinden in het pedagogisch beleid van SKDH.

Intern wennen/overgang naar de volgende groep

Voor kinderen die binnen het IKC naar een andere groep gaan, volgen we een interne wenprocedure.

Van baby-dreumes groep naar peutergroep

In het geval dat het kind van de baby-dreumes groep naar de peutergroep gaat zal de IKC-medewerker het kind vertellen dat het binnenkort naar een andere groep gaat. De IKC-medewerker gaat samen met het kind kijken op de peutergroep. De IKC-medewerker communiceert met de ouders over de doorstroming naar de peutergroep en stelt ouders en IKC-medewerkers van de groep aan elkaar voor. De ouder ontvangt van de medewerker een boekje over het wennen bij de peutergroep.

Het kind zal in de daaropvolgende weken een aantal keer gaan wennen op de peutergroep. Wanneer het kind daadwerkelijk overgaat naar de peutergroep zal er duidelijk afscheid genomen worden op de baby-dreumes groep. Daarna brengt de IKC-medewerker samen met het kind de persoonlijke spullen naar de peutergroep. Indien gewenst kan de ouder hierbij aanwezig zijn.

Van kinderopvanggroep naar groep 1 van de Driemaster

In het geval dat een kind van de  peutergroep naar groep 1 gaat willen we dit zorgvuldig begeleiden. Op die manier zal de overgang voor kind en ouder vloeiend verlopen.

De IKC-medewerker zal het kind vertellen dat het binnenkort naar groep 1 gaat. De IKC-medewerker gaat samen met het kind kijken in groep 1. De ouders worden uitgenodigd voor een overgangsgesprek. De IKC-medewerker van groep 1 is hier ook bij aanwezig. Tijdens dit gesprek worden de observaties en het verslag over de ontwikkelingen van het kind met de ouders besproken en krijgen de ouders alle informatie die nodig is om in groep 1 te starten.

In geval van twijfel of speciale voorwaarden tot plaatsing zullen deze met alle betrokkenen worden besproken.