Tarieven en toeslagen kinderopvang

Bezoekt uw kind de kinderopvang? Mogelijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang.

Wie betaalt voor kinderopvang?

De Wet kinderopvang regelt de financiering van de opvangkosten. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met het kindcentrum of gastouderbureau. De rijksoverheid deelt in de kosten voor de kinderopvang. Ouders vragen deze tegemoetkoming zelf aan. De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op de rekening van de ouders. De bijdrage van uw werkgever en/of de werkgever van uw partner loopt via de Belastingdienst. Wanneer u al een bevestiging van uw inschrijving heeft ontvangen, dan kunt u op de website van de Belastingdienst uw eigen bijdrage uitrekenen.

Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid en van uw werkgever in de kosten van kinderopvang.

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde ‘inkomensafhankelijke regeling’. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt.

Maar niet alleen uw inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang) (bron: website Belastingdienst).

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021